BT Hovenier
    

BT hoveniers gazon actie voorjaar 2019


Gazon onderhoud voorjaar 2019

BT hoveniers biedt u dit voorjaar een gazonactie voor totale gazon renovatie. Hoe vervelend kan het zijn als er kale plekken zitten in uw gazon, of een overvloed aan klaver, madeliefjes en andere niet gewenst wilde planten?
Door gebruik te maken van onze kennis en kunde, specialistische machines en ervaren mensen kunt u heel 2019 weer gaan genieten van uw gazon.
 

Totaal renovatie pakket

BT hoveniers actiepakket voor renovatie van uw gazon bestaat uit:

  • Verticuteren

Door het wekelijks maaien van uw gazon blijven er vaak afgemaaide grasdeeltjes achter. Deze grasdeeltjes vormen op den duur een viltlaag welke een negatief effect heeft op de ontwikkeling van uw grasmat.
Door nu deze viltlaag te verwijderen krijgt uw grasmat weer lucht en ruimte voor het dichtgroeien en dus verstevigen van de grasmat. Ook mos en ‘onkruid’ zoals oppervlakkig wortelende klaver en ereprijs zullen met verticuteren worden verwijderd.
Op deze wijze blijft de toplaag van het gazon luchtig, verstikking van grond en gras wordt op deze manier voorkomen en tegengegaan.
Ook worden met de scherpe messen van de verticuteermachine de bovenste graswortels doorsneden. Door dit doorsnijden van de wortels wordt de grasplant gestimuleerd tot extra groei. Door deze extra groei zal uw grasmat zich meer verdichten waardoor deze steviger wordt en onkruid minder kans krijgt om zich te vestigen in de bestaande grasmat.
 
Deze bewerking gebeurt met een speciale verticuteermachine welke niet alleen goed afgesteld dient te zijn maar ook in goede conditie gehouden moet worden door het slijpen van de messen.
Dit alles doet BT hoveniers en onze machines zijn net als onze mensen in topconditie.
 

  • Beluchten & bezanden

Waarom moet u beluchten? Als u over uw gazon loopt of uw kinderen spelen op het gazon wordt de grond aangedrukt. De bovenlaag wordt hard en er kan minder zuurstof bij de wortels komen. Ook zal het water minder snel worden afgevoerd en kunnen er plassen op uw grasveld ontstaan. Het gevolg is dat uw gras slecht gaat groeien.
BT hoveniers werkt met speciale machines om uw gazon te beluchten tot een diepte van max. 20 cm. Deze gaten worden opgevuld met lava substraat. Dit substraat zorgt ervoor dat er weer lucht in de bodem kan komen. Ook het water kan door het lava substraat weer worden afgevoerd naar de ondergrond.
Door eventueel nog scherp zand op u gazon te strooien werkt u kleine oneffenheden in de bodem weg. Uw gazon wordt hierdoor weer vlak. Bijkomend voordeel is dat het zand ook nog bijdraagt aan een goede ontwatering.
 

  • Doorzaaien

Dit is het inbrengen van graszaad in een bestaande grasmat. In een gazon kunnen nu eenmaal kale plekken ontstaan. Oorzaak hiervoor moet u zoeken in vorst, droogte, ziekte, overmatige betreding of voedingstekort . Op de kale plekken gaat onkruid groeien. Om dit te voorkomen zaait BT hoveniers uw gazon door met een speciaal graszaadmengsel. Ook zullen wij bestaande kale plekken doorzaaien opdat dit voorjaar 2019 weer dicht kan groeien.
 

  • pH meting
Om de zuurgraad van uw bodem te meten voeren wij een pH meting uit. Hierdoor krijgen wij inzage in hoeverre wij uw gazon al dan niet dienen te bekalken.
 
  • Bekalken

Eerst bekalken, dan bemesten. Als de grond in uw tuin aan de zure kant is (zoals vaak bij zandgrond voorkomt), kunt u beter eerst kalk strooien. Dat ontmoedigt mosgroei en verbetert de groeiomstandigheden voor het gras. Kalk maakt de grond niet alleen minder zuur, maar zorgt er ook voor dat meststoffen sneller worden afgebroken. Begin dus met bekalken en strooi pas twee weken later gazonmest. Zo komen alle voedingsstoffen straks ook echt aan je gazon ten goede.
Uitzondering: als u langzaam werkende organische producten gebruikt, zoals zeewierkalk en organische mest, mag je wel op dezelfde dag je gazon bekalken en bemesten.
 

  • Bemesten

Ook de voedselvoorraad en de beschikbaarheid voor uw gazon is van groot belang voor een vitale grasmat.
BT hoveniers onderzoekt uw tuingrond en stemt daar de organische bemesting op af.

 
  • Rollen & afwerken

Nadat alle voorgaande handelingen zijn uitgevoerd zullen we uw gazon aanrollen en afwerken.  In overleg met u bepalen we of de graskanten ook gestoken zullen worden en we het vrijkomende tuinafval wel of niet mee zullen nemen.

  • Prijs

Dit complete pakket bieden wij aan vanaf € 0,98- eurocent per m2, incl. het afvoeren van het vrijgekomen afval.
 
Voor een exacte prijsopgave voor uw situatie bel of mail ons.
 
Graag tot ziens in uw tuin.
 
Bert Tijssen
 

Bert Tijssen vertelt u graag meer, bel of mail voor een afspraak!

Klik hier om onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen met tuintips, product- en bedrijfsnieuws.

TUINONTWERP

Stappenplan tuinontwerp
2D tuinontwerpen
3D tuinontwerpen

TUINAANLEG

Tuinaanleg particulieren
Tuinaanleg bedrijven
Tuinaanleg instelling

TUINONDERHOUD

Werkwijze tuinonderhoud
Tuinonderhoud particulier
Onderhoud vakantieservice

TUINSPECIALISTEN

Zwemvijvers
Beregening
Elektrische voorzieningen